Quạt điện

Thương hiệu

Nhà cung cấp

Giá

Giá giảm

- 37% Quạt tản gió Jiplai JLP736

Quạt tản gió Jiplai JLP736

609.000đ959.000đ
- 39% Quạt trần Panasonic F-60MZ2

Quạt trần Panasonic F-60MZ2

919.000đ1.490.000đ
- 21% Quạt đứng Midea FS40-11V 50W

Quạt đứng Midea FS40-11V 50W

655.000đ824.000đ
- 46% Quạt đứng Panasonic F409KMR (Đỏ)

Quạt đứng Panasonic F409KMR (Đỏ)

2.289.000đ4.234.000đ
- 15% Quạt đứng Vinawind QD400XMS

Quạt đứng Vinawind QD400XMS

569.000đ666.700đ
- 41% Quạt đảo trần Midea FD40-G1

Quạt đảo trần Midea FD40-G1

740.000đ1.234.000đ
- 25% Quạt công nghiệp Hatari IQ25M1

Quạt công nghiệp Hatari IQ25M1

2.390.000đ3.158.000đ